Hot guy-Bàn chuyện thu nhập của giới YouTuber, anh em 1977 Vlog thẳng thắn: 'Người ta mỗi tháng có vài trăm triệu, còn chúng tôi bỏ vốn vài ba trăm nghìn thì thử tính xem bài toán có cân!?'