hợp đồng vũ khí-Qatar huy động 4 tỉ USD để mua máy bay chiến đấu Typhoon