Hợp đồng hôn nhân-Bắt gặp chồng ngoại tình, vợ lẳng lặng xếp cờ tự chơi trong lúc chờ đôi tình nhân mặc lại áo quần, hành động tiếp sau 'căng' đến mức họ lao vào nhục mạ nhau tanh bành