Honda SH 2020-Honda SH 2020 giảm giá kỷ lục, thấp nhất từ trước đến nay