honda city 2021-Đi 1km tốn 1.000 đồng tiền xăng, Honda City 'thần thánh' trong lời đồn có gì?