học sinh lớp 4 treo cổ-Một học sinh lớp 4 chết trong tư thế treo cổ