Học sinh lớp 4-Đi ngoại khóa với trường, học sinh lớp 4 bị đuối nước, suy hô hấp, tổn thương não nguy kịch