học sinh chết đuối vì lật thuyền-Lật xuồng trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh chết đuối