Học sinh chết đuối-Lật xuồng trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh chết đuối

Xem thêm