học sinh-10 năm trước ngăn cản học sinh yêu sớm, 10 năm sau bị mời đến làm người chứng hôn, cô giáo chủ nhiệm than thở: 'Tôi đã bị hạnh phúc của họ tát cho choáng váng!'

Xem thêm