Hoạt động kinh doanh-Thêm một 'đại gia' nhựa của Việt Nam về tay người Thái