hoàng thân Campuchia mua CLB ligue 1-Báo Pháp: Hoàng thân Campuchia gây sốc, đầu tư 3000 tỷ đồng để mua một CLB tại Ligue 1