Hoàng Nhuận Cầm-Nhớ mãi hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của 'Bác sĩ Hoa Súng' Hoàng Nhuận Cầm ở Gặp nhau cuối tuần