Hoàng Nhật Nam-Hoài Linh bất ngờ tái xuất sau thời gian 'ở ẩn' trong chương trình đặc biệt vì Đà Nẵng