hoàn thành cách ly-Ảnh: Hơn 400 công dân đi du lịch Đà Nẵng xúc động giây phút trở về bên gia đình sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly