Hoài Linh hát đám cưới-3 lần nhận hát đám cưới và chuyện Hoài Linh xóa lời thề vì Hồng Tơ