hoa sen trắng-Cánh đồng mênh mông sen trắng ở Hà Nội vào mùa, thu hút giới trẻ check-in