Hòa Minzy mắng fan-Sau phi vụ lọc fan thế kỷ từ 2700 fan xuống còn 67 người, Hòa Minzy lại tiếp tục ban hành quy định mới với người hâm mộ