Hòa Minzy-Tiếp nối nhiều sao Việt, Hòa Minzy trích tiền túi ủng hộ 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân miền Trung

Xem thêm