hỏa hoạn-Cháy lớn tại chợ Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

Xem thêm