hoá đơn điện tăng cao-Khách hàng tính thuê luật sư kiện, EVN Hoàn Kiếm trả lời 'công tơ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường'