hóa đơn điện-TP.HCM: Một gia đình nhận được hóa đơn 46 triệu tiền nước sau tháng giãn cách