Hóa đơn 7 triệu đồng-Hóa đơn gần 7 triệu, mở bưu kiện toàn gạch và quần áo cũ