Hồ Việt Trung-Ơn giời cậu đây rồi: Trấn Thành - Puka phấn khích khi "nhìn trộm" Trọng Hiếu thay quần