Hồ Việt Trung-Bị chỉ trích vì ném quà cứu trợ cho người dân miền Trung, Hồ Việt Trung chính thức lên tiếng