hỗ trợ người dùng-Máy MacBook chip M1 gặp lỗi lạ gây hoang mang