hỗ trợ-Đôi vợ chồng từ chối nhận rau xanh tươi, cầm cả túi ném ra cửa: 'Hỗ trợ vậy thì ăn gì? Xách về đi'

Xem thêm