hồ sơ giả-Xét xử vụ án VN Pharma: Hồ sơ giả dễ dàng qua mặt tổ thẩm định