Hồ Ngọc Hà nhắc tình 8 năm-Hồ Ngọc Hà nhắc đến mối tình 8 năm, Cường Đô La được cư dân mạng gọi tên