Hộ kinh doanh-Hà Nội: Nhiều DN, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, đóng cửa do không có khách