Hồ Hoài Anh trình diện Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam-Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin về việc giải trình của Hồ Hoài Anh