HLV yểm bùa-Vụ chất màu lạ ở Thiên Trường - 'HLV không yểm bùa mà chỉ cầu an lành'