HLV Thái Lan-Bùi Tiến Dũng phản bác HLV Nishino: ‘Tôi bị đau chứ không ăn vạ’