Hiện tượng El Nin-Nắng nóng đến sớm, mùa hè năm 2019 khắc nghiệt đến mức nào?