Hiện trường-Người dân bàng hoàng kể lại giây phút 'hố tử thần' khổng lồ xuất hiện, 'nuốt chửng' cây lộc vừng và khiến 20 hộ phải sơ tán

Xem thêm