HH diễm hương-Hoa hậu Diễm Hương kể chuyện bị lừa điếng người lúc nửa đêm, còn công khai cả dung mạo kẻ lừa đảo