Hengrun HRS1-Bất ngờ với mẫu ô tô điện 'gầm cao máy thoáng', sạc 1 lần chạy 300km, giá 170 triệu