Hệ tiêu hóa-Lặn ngắm san hô, nhặt khối đá đỏ nghi Long diên hương trị giá hàng tỉ đồng