hệ điều hành ios-iOS 14.2 cập nhật icon mới, 'vừa cười vừa khóc' là có thật