Hậu Lộc - Thanh Hóa-Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin về "mùa đóng góp kinh hoàng"