hành trình từ hót girl thành vợ ông trùm ma túy-Ngọc Miu - Hành trình sa ngã từ hotgirl đến người tình của ông trùm sản xuất ma túy