Hành động tốt giữa trời mưa lớn-Tài xế xe đầu kéo nhận 'bão like' sau hành động bất ngờ giữa trời mưa tầm tã