hành động dũng cảm-Video: Thanh niên dùng tay không đỡ gọn bé gái ngã từ cửa sổ tầng 2