Hành động đẹp-Quảng Nam: Trao tặng bằng khen cho nam thanh niên dũng cảm lao xuống biển cứu sống 3 học sinh

Xem thêm