hàng quán đóng cửa-Hà Nội 'vắng như chùa bà Đanh' dù không phải ngày Tết