Hàng không Việt Nam-Cạn kiệt tiền mặt, Vietnam Airlines xin hỗ trợ 12.000 tỷ đồng

Xem thêm