Hãng công nghệ-Bị lừa giao tai nghe fake, xe ôm công nghệ khóc ròng, dân mạng lên án kịch liệt