Hàng Bông-CDC Hà Nội lên tiếng về ca Covid-19 trên phố Hàng Bông: Là ca nhập cảnh, được cách ly ngay