Hàn Thái Tú-Hàn Thái Tú mệt mỏi khi bị chỉ trích sau lời cảm ơn của vợ Vân Quang Long