Hàn Quốc - Triều Tiên-Hàn Quốc tiếp tục giục Mỹ xúc tiến đàm phán với Triều Tiên