Halle Berry-Halle Berry kể chuyện suýt chết khi quay cảnh nóng